เกมส์ปลูกผัก Magical Garden

เกมส์ปลูกผัก Magical Garden

ขอใหเพาะปลูกในสวนมายากล! เลือกเมล็ดแล้วปลูกมันในหม้อ คลิกที่รดน้ำสามารถให้น้ำพืช

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น Use the magic dust to make your plant grow faster


Tag : เกมส์ปลูกผัก Magical Garden