เกมส์เต้น Dunce Dunce Revolution

เกมส์เต้น Dunce Dunce Revolution

Push the arrows as they pass over the arrows on the screen. Multiple levels to pass

วิธีเล่น :

ใช้ปุ๋มลูกศรในการเล่น Arrow keys- To dance.


Tag : เกมส์เต้น Dunce Dunce Revolution