เกมส์จับผิดภาพ Difference Quest

เกมส์จับผิดภาพ Difference Quest

ภาพ 2 ภาพ ที่มีความแตกต่างกันทั้งหมด 5 จุด Sharpen your eyes with these quests for differences. Click the 5 differences in one of the pictures. You can get one hint per picture.

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น


Tag : เกมส์จับผิดภาพ Difference Quest