เกมส์จับผิดภาพ Still Life - Spot The Difference

เกมส์จับผิดภาพ Still Life - Spot The Difference

Identify the difference in the two different views of the same objects and click it to confirm. You get 50 points for every correct click and you lose 25 points for every wrong click. ระบุความแตกต่างในสองมุมมองที่แตกต่างกันของวัตถุเดียวกันและคลิกวัตถุเพื่อยืนยัน คุณจะได้รับ 50 คะแนนสำหรับ การคลิกที่ถูกต้องทุก และคุณเสีย 25 คะแนน สำหรับทุกการคลิกที่ไม่ถูกต้อง

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น


Tag : เกมส์จับผิดภาพ Still Life - Spot The Difference