เกมส์จับผิดภาพ Animal Kingdom

เกมส์จับผิดภาพ Animal Kingdom

ภาพ 2 ภาพ ที่มีความแตกต่างกันทั้งหมด 5 จุด Look carefully at the two pictures on the screen. Do they look identical? Well, at a first glance, yes, they do! But pay more attention! Can you see some small differences?

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น


Tag : เกมส์จับผิดภาพ Animal Kingdom