เกมส์ระบายสีหนู Mouse Painting

เกมส์ระบายสีหนู Mouse Painting

เลือกภาพที่สีซึ่งเป็นไปทางด้านขวาภายใต้เกี่ยวกับการเลือกในการวาด It wants after selecting the picture where the color which is to right side about under selecting to paint.

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น


Tag : เกมส์ระบายสีหนู Mouse Painting