เกมส์สร้างบ้าน เมืองจีน

เกมส์สร้างบ้าน เมืองจีน

Make your own China. Build houses or walls and place them whereever you please. สร้างเมืองจีนของคุณเอง สร้างบ้านหรือผนังและวางที่ใดก็ตามที่คุณชอบ

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น
Tag : เกมส์สร้างบ้าน เมืองจีน