เกมส์สร้างเมืองโรม

เกมส์สร้างเมืองโรม

Make your own Rome. Build houses or walls and place them whereever you please. สร้างกรุงโรมของคุณเอง สร้างบ้านหรือผนังและวางที่ใดก็ตามที่คุณชอบ

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น


Tag : เกมส์สร้างเมืองโรม