เกมส์สร้างเมือง My New Town

เกมส์สร้างเมือง My New Town

My New Town - Country, city, ocean, or space—where will your town building take place? เมืองใหม่ของฉัน - ประเทศ, เมือง, มหาสมุทร, หรือพื้นที่ที่อาคารเมืองของคุณจะใช้สถานที่?

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น


Tag : เกมส์สร้างเมือง My New Town