เกมส์สร้างบ้าน Nanny Mania

เกมส์สร้างบ้าน Nanny Mania

you must save the day by cleaning all over the house! Just click on all things boarded by yellow lights and finish the tasks before the end of the day คุณต้องบันทึกวันโดยการทำความสะอาดทุกมุมของบ้าน! เพียงคลิกที่ผู้โดยสารทุกสิ่งโดยไฟสีเหลืองและเสร็จงานก่อนสิ้นวัน

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น


Tag : เกมส์สร้างบ้าน Nanny Mania