เกมส์สร้างเมือง City Ville

เกมส์สร้างเมือง City Ville

Do you want to rebuild your city from the beginning? Now it is a chance to try a good model and maybe you will establish a real big city in the future. คุณต้องการที่จะสร้างเมืองของคุณจากจุดเริ่มต้น? ตอนนี้มันเป็นโอกาสที่จะลองแบบอย่างที่ดี และบางทีคุณ อาจจะสร้างเมืองใหญ่ที่แท้จริงในอนาคต

วิธีเล่น :

ใช้เมาส์ในการเล่น


Tag : เกมส์สร้างเมือง City Ville